میز کارمندی ،میز اداری ،میز مدیریت

میز های مدیریت ،کارمندی ،و سایر میز های اداری

ما سفارش می گیریم بعد تولید می کنیم . جنس برای فروش فوری نداریم . صرفا بعد از انتخاب طرح و رنگ و  از 3 الی 15 روز جنس تحویل می شود

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز های مدیریت

 

 

میز کارمندی

 
 
 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)