مبلمان و دکوراسیون اداری تهران دکور

انواع میز اداری شامل میز کامپیوتر ، میز کنفرانس ، میز مدیریت، میز معاونت، میز منشی ، میز نگهبان ، میز کارمندی، کانتر بانکی ، تریبون،میزکانتردفاتر خدماتی,فایل بایگانی، پارتیشن اداری ، پارتیشن بندی ادارات ، دیوارپوش، سقف کاذب ،پارکت، میز ال

میز کانتر ،workstation

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی

ما سفارش می گیریم بعد تولید می کنیم . جنس برای فروش فوری نداریم . صرفا بعد از انتخاب طرح و رنگ و  از 3 الی 15 روز جنس تحویل می شود

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا 

 


This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)