میز کانتر ،workstation

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی

ما سفارش می گیریم بعد تولید می کنیم . جنس برای فروش فوری نداریم . صرفا بعد از انتخاب طرح و رنگ و  از 3 الی 15 روز جنس تحویل می شود

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا 

 


 
 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.