میز کانتر ،workstation

میز کانتر بانکی ،میز منشی ،میز رزروشن،میزنگهبانی

/111.jpg

اگر  میزکارمندی یا مدیریت مطلوب شما در این لیست نیست نگران نباشید  یک تصویر از میز مد نظرتان را بدهید اگر امکان ساخت با تکنولوژی موجود ما را داشت تولید می کنیم

میز منشی و میز های کانتر بانکی تهران دکور

 

workstationمیز های ترکیبی پارتیشن دار یا