میز کارمندی کارشناسی- مدل 18 15

میز کارمندی ال شکل

این میز بصورت ال دار میباشد - شامل فایل 3 کشو و کمد زونکن درب دار میباشد - سبک

ارگونومیک و مدولار میباشد . نام تجاری این میز سپهر بود و با کد 1518 قابل سفارش است

میز کارمندی کارشناسی

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)